NY05: skyscrapers

NYCS.jpg
from New Jersey

Ny060.jpg
from Newark (to far)

Ny060.jpg
from entrance of hotel

Ny061.jpg
Empire State Building (381m)

Ny067.jpg
Trump Tower

Ny067.jpg
unknown

Ny068.jpg
from battery park

Ny069.jpg
Time Warner Center

Ny06.jpg
NASDAQ (with real-time stock prices)

Ny06.jpg
Times Square

Ny06.jpg
unknown

Ny06.jpg
unknown

Ny06.jpg
unknown

Ny06.jpg
MoMA

Ny06.jpg
Broadway

Ny06.jpg
error message on screen (LOL)