NY05: Manhattan twilight view

Ny025.jpg
Staten Island Ferry terminal

Ny026.jpg
inside

Ny027.jpg
the way home

Ny028.jpg
deperture

Ny029.jpg
Manhattan

Ny030.jpg
twilight Manhattan skyscrapers

Ny031.jpg
view from ferry

Ny032.jpg
don’t no where.

Ny033.jpg
Staten Island